Oprichtingsbijeenkomst document.

Samenkomst om tot het oprichten van een toneelvereniging te komen op zondag 30 september 1945 in cafe J. Hop, alhier.

Daar de laatste tijd vaak stemmen waren opgegaan om een toneelvereniging op te richten belsloten enige liefhebbers een vergadering uit te schrijven op bovengenoemde datum. Toen we de heerenkamer binnen gingen bleken een 15 tal liefhebbers aan de oproep gehoor te hebben gegeven. Toen we rustig om de grote tafel zaten, werd den heer C. Wiedijk verzocht het woord te willen nemen. De heer Wiedijk zei, dat hij niet hoefde te vertellen waarom wij hier samen waren gekomen, want dat zou de aanwezigen wel bekend wezen. En om een toneelvereniging op te richten is maar een klein kunstje, maar om die vereniging blijvende te houden, dat is meestal een hele toer. Daarvoor is samenwerking van alle leden nodig. Want de leden moeten niet denken dat als er een stuk opgevoerd wordt, dat alle leden daarin mee kunnen doen. De heer Wiedijk hoopt dan ook dat ellen ziel dat wel bewust zouden zijn. Daarna werd besloten om over te gaan tot het kiezen van een bestuur. Eerst werd besloten een voorzitter te kiezen. Na stemming bleek dat de heer C. Wiedijk 13 stemmen had. C. Beets 1 en L. Schipper 1, zodat Wiedijk met bijna algemene stemmen werd benoemd tot voorzitter. Daarna volgde stemmen secretaris. Dit had tot uitslag Deurman 3, C. van Leeuwen 4, Schipper 7, C. Beets 1, zoodat niemand de meerderheid had, waardoor een tweede vrije stemming plaatsvond. Hiervan was de uitslag Schipper 8, Deurman 3, [A.] Beets 1, C. van Leeuwen 3 zoodat Schipper thans de meerderheid heeft en op de vraag van de voorzitter of hij zijn benoeming aanneemt, zegt hij dat hij het zal probeeren. Waarna benoeming penningmeester volgt. Uitslag Deurman 11, [Hijman] 1, van Leeuwen 1, A. Beets 1. Den heer Deurman nam zijn benoeming ook aan. Waarna nog benoeming volgde van 2 commissarissen. Uitslag hiervan was A. Beets 2, [Proost} 5, van Leeuwen 11, G. Jonges 1, zoodat den heer C. van Leeuwen werd benoemd. De volgende stemming had tot uitslag R. Verwer 6, C. SLooten [ ], Hijman 2, mevrouw Proost van Petten zoodat niemand de meerderheid had volgde 2e stemmen. Hiervan was de uitslag R. Verwer 11, mevrouw Proost van Petten 4, zodat R. Verwer werd gekozen en de benoeming ook aannam.

Daar niemand een geschikte naam kon bedenken, werd besloten hem maar gewoon STV te noemen. Hierna vroeg mevrouw G. Leegwater-Klok of het misschien mogelijk was om ook een kinderzang koortje op te richten. Dit werd besloten om dat nog even aan te houden en daar later nog eens op terug te komen. Daarna werd besloten dat het bestuur Maandag 1 Oct bij den heer C. Wiedijk zou komen om de rollen van het eerste toneelstuk te verdelen. Hierna sloot de voorzitter de samenkomst, en dankte de leden voor hun gezellige discussie en sprak de hoop uit dat de Spijkerboorder Toneelvereniging mag groeien en bloeien.

ondertekend: Den heer L. Schipper

Geplaatst op:
Categoriën: