Starnmeerdijk 1

Kavel 9
Bron:

Afbeeldingen

ongeveer 1821

Kadastersituatie gemeente Graft, omstreeks 1821

Rond 1821 was er op de locatie van Starnmeerdijk 1 al duidelijk een stolpboerderij, zij het met enigszins ander contour dan de huidige stolp. Wellicht is de stolp sindsdien aangepast of zelfs vervangen.
Opvallend is wel een grote hoeveelheid kadasternummers op en naast het erf van Starnmeerdijk 1. Wellicht is dit een overblijfsel van de in 1643 al bestaande eigendommen op het ingepolderde oude land.

1680

Kaartdetail 1680

In 1680 was er duidelijk wel al sprake van bebouwing, getuige deze kaart.

1643

Kaartdetail 1643

In 1643 was er nog geen bebouwing op kavel 9. Wel is het contour van het stuk mee-ingepolderde Schermereiland hier goed te zien. Dit zal geresulteerd hebben in een iets hoger gelegen stuk land, waarop de bebouwing later is geplaatst.

1641

Kaartdetail 1641

Vlak voor de droogmaking is deze kaart gemaakt, waarop een stuk mee-ingepolderd Schermereiland is te zien. Op deze plek zou enkele jaren later de eerste bebouwing van Starnmeerdijk 1 verschijnen. Er van uitgaande dat deze kaart correct aangeeft dat er nog geen bebouwing was (wel een keet op de dijk).

Geplaatst op: 10 mei 2021
Martijn Jongens
Categoriën: Starnmeer | Starnmeerdijk

0 reacties