De prijzen van het land

Geschreven door Evert Besse Jz. (1944)
bewerkt door Cor Booy (1993)
Bron: nu.nl
Inhoudsopgave

Voeg een header toe om te beginnen met het genereren van de inhoudsopgave

Hoe waren de economie en het bedrijfsleven in de Starnmeer in vroeger tijden? Het antwoord daarop laat zich vrij nauwkeurig geven doordat een en ander zich duidelijk weerspiegelt in de landprijzen.
Na verkoop van land werd de overdracht of het transport gead- ministreerd ten overstaan van dijkgraaf en heemraden. Daarbij werden in de regel ook de verkoopprijzen genoemd.
Nu vonden in de Starnmeer landverkopen niet veelvuldig plaats. Er gingen jaren voorbij zonder een enkele verkoop. Maar meestal waren er toch wel enkele per jaar. In 1661 waren het er negen, in 1662 twaalf en in 1663 wederom negen. Er is geen bijzondere oorzaak aan te wijzen als aanleiding tot die meerdere transpor- ten. Alleen in 1686 kwamen er meer voor dan tien.
Rampspoedige gebeurtenissen, zoals in 1672, blijken niet van invloed op de verkopen te zijn geweest. Wanneer een landstreek niet rechtsstreeks door oorlog werd getroffen, ging het landelijk leven rustig verder.
Wel valt op te merken dat in de tijd van de veepest het aantal transporten minder is geweest.

1654f 776
1667555
HET PRIJSVERLOOP GEDURENDE 1,5 EEUW,
met de verkoopprijzen per morgen:1761
f 120

1766
100
1677
356
1768
200
01686
255
1774
195
1698
150
1776
241
1701
210
1779
200
1711
400
1780
90
1712
210
1783
250
1717
210
1787
410
1724
200
1788
395
1733 (waardeschatting) 175
1792
322
1744
idem
150
1792
184
1748 (verkoopprijs)
130
1792
83
1749
idem
55
1799
274
1753
23
1801
350
1753
110
1804
243
1753
173
1807
271
1756
118
1810
310
1758
140
1811
350
1759
131
1811
420
Over het tijdsverloop van een eeuw vertonen de prijzen een ge- stadige daling. Wanneer een eeuw voorbij is, blijkt de daling zelfs ontzaglijk te zijn geweest. Alleen van 1700 tot 1713 is deze onderbroken door een kortstondige stijging. Wanneer het dieptepunt in 1753 is overschreden, volgt weer een lichte stij- ging, die pas na lange tijd wordt voortgezet.
Aangezien de bedijking van de Starnmeer veel te kostbaar was geweest, was het onvermijdelijk dat, toen de polder eenmaal in gebruik was genomen, de landprijzen geleidelijk gingen dalen. Het zou nog lang duren, eer er evenwicht was tussen de prijzen en de bedrijfsuitkomsten.
Terwijl over langere tijd een duidelijke lijn is te zien, is het ondertussen niet zo dat er op korte termijn geen verschillen zouden optreden. Dat blijkt, wanneer men let op de verkopen in

Geplaatst op: 26 maart 2024
Cor Booy
Categoriën: Kamerhop | Starnmeer | waterschap

0 reacties