kavel 02

Afbeeldingen

Kavel 02

Afbeeldingen

Kavel 02

Het grondgebied van kavel 02 bevind zich op de plaats waar voor de droogmaking van de Starnmeer een zuidelijke en een noordelijke veenpunt elkaar bijna raakten. Hierdoor was dit een soort natuurlijke afscheiding tussen het oostelijk gelegen Starnmeer en het westelijk gelegen Dampte. Bij de drooglegging van het Starnmeer is echter een groot stuk van het Dampte mee ingepolderd, waardoor tegenwoordig nog slechts een klein stukje van het oorspronkelijke Dampte over is gebleven. Dit meertje, gelegen ten noorden van De Woude is nu bekend als het Dampie.

Het standhouden van de twee landtongen, ondanks het het groeien van de twee waterlichamen aan weerzijden hiervan, is opmerkelijk. Misschien ligt een verklaring in de verbinding die het Starnmeer tot het begin van de jaartelling had met de Noordzee, via het Oer-IJ. Deze verbinding monde in het Starnmeer (welke toentertijd nog niet als zodanig herkenbaar zal zijn geweest) uit in een delta van een aantal armen, waarvan een vlak langs kavel 02 liep. Wellicht dat sedimenten in die tijd deze gronden steviger hebben gemaakt.

Na de droogmaking van het gebied werd over deze landtongen een weggetje aangelegd genaamd het “Damkens Voetpad”. Hierdoor ontstond een verbinding tussen de Kogerpolder (de Groene Dijk) en de Oostwouderpolder. Aan het einde van dit korte weggetje kwam men uit bij de boerderij van kavel 06.

De eerste bebouwing op kavel 02 stamt volgens het kadaster reeds uit 1660 en bevind zich op de noordelijke landtong, op het iets hoger gelegen oude land dus.

Of dit meteen in de huidige vorm is geweest is onbekend, maar op de kadasterkaart van de gemeente Akersloot (1821) is te zien dat de toen bestaande boerderij reeds dezelfde vorm had als de stolp die anno 2020 nog steeds bestond. Zo bezien is het huidige pand dus al zeker 200 jaar oud. Als vervolgens ook naar het uiterlijk van de voorzijde van het gebouw wordt gekeken is vallen een aantal dingen op. Ten eerste de opvallende wit gepleisterde gevel wat in de polder niet vaak meer voorkomt. Rond 1900 was dit minder vreemd, zo had de stolp op kavel 08 dit toen ook, zij het in een blokkenstijl. Vervolgens de sierluiken, waar slechts 1 ander exemplaar van in de polder te vinden, namelijk op kavel 60. Maar uiteindelijk zijn deze kenmerken beiden decoratief en zeggen ze wellicht niet veel over een ouderdom. 

Ook interessant is het feit dat het stolpdak langgerekt is in de breedte, oftewel parallel aan de voorgevel. Dit is in alle andere langgerekte gevallen in de polder namelijk haaks op de voorgevel.

Een laatste opvallendheid aan de buitenzijde is de positie van de darsdeuren, die namelijk aan de voorzijde zitten (waardoor het gebouw in feite als een West-Friese stolp betiteld kan worden). Ook dit is bij geen enkele nog authentieke stolp in de polder nog het geval. Echter is er wel degelijk een geval bekend van een stolp die de deuren aan de voorzijde had. In de stolponderzoeken van de heer Uilkema is namelijk aandacht besteed aan een stolp in de Starnmeer waarbij dit ook het geval was en waarvan rond 1920 verteld werd dat het een van de oudste stolpen in de polder zou zijn geweest. Er is niet veel meer over dit gebouw bekend, maar het zou kunnen hebben gestaan op kavel 41

Al met al is de stolp op kavel 02 een interessant gebouw, die zeker een oude leeftijd zou kunnen hebben.

 

Geschiedenis eigenaren

1643 – Stad Enkhuizen
1804 – Klaas Bos (in openbare verkoping gekocht voor fl. 4860,-)
1808 – Frederik de Goede in de Schermer
1820 – Maarten Prins
1831 – Aafje Smit (weduwe Maarten Prins)
1880 – Dirk de Vries (gehuwd met Eytje Prins)
1914 – Volkert Otjes
xxxx – Simon Willig (gehuwd met Anna Otjes)
xxxx – Volkert Willig
2009 – C Rotteveel

Informatie

Adressen in 2020:

Damkensvoetpad 1
(opmerking: bestaande stolp op *)

Graft- De Rijp / Alkmaar Kadaster 2020 – nummers:

GRA03 I 80
GRA03 I 81
GRA03 I 82
GRA03 I 83
GRA03 I 84
GRA03 I 85
GRA03 I 86 – met bebouwing anno 1660

Akersloot Kadaster 1811, sectie D:

80818283848586 *

Situatieschets tot omstreeks 1960 (begindatum onbekend)

Situatieschets van omstreeks 1960 tot heden

Kavel 02

Geplaatst op: 10 mei 2021
Martijn Jongens
Categoriën: Starnmeer

0 reacties