Spijkerboorder Toneel Vereniging

Dingen van de dag

Door: J. Hemmink-Kamp

1 – 10-01-1976, Spijkerboor
2 – 17-01-1976, Spijkerboor
3 – 12-03-1976, Mieuwijdt, voor bejaarden Krommenie
4 – 04-03-1976, Mieuwijdt
5 – 06-03-1976, Rijperhuis, tbv buurtver. Hondenwagens stapvoets
6 – 23-03-1976, Oudburg te Bergen

Regie: Dirk Beets & Riek Knegt

Nel Luitjes
Ria van Tiel
Piet Beets
Klaas de Leeuw
Wim Nieuwenhuizen
Alie van Petten
Dineke Bierman
Wies Wijdenes
Cor Leegwater

 

“Dingen van de dag” brengt de gewone gebeurlijkheden in een mensenleven. Maar ze zijn niet zo gewoon, of we worden er diep door geraakt. Een vrouw, die een meisje van jongsafaan heeft grootgebracht met veel liefde en opofferingen, wordt gedwongen haar op achttienjarige leeftijd af te staan. Zij wordt gedwongen, dus zij doet het. Maar heel haar natuur komt er tegen in opstand. De schrijfster registreert de uiterlijke gebeurtenissen – en die zijn op zich boeiend genoeg, maar tegelijk – en dat is haar speciale talent – weet zij feilloos en indringend haar gevoelsleven van al de betrokkenen op ons over te brengen. Het is een inmenselijk spel, met een rake opmerkingsgave geschreven.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/12548/dingen-van-de-dag/

Stv - 1976-01-10 - Artikels Dingen van de dag - 003

Oma’tje

Door: R. Feenstra

1 – 11-01-1975, Spijkerboor
2 – 21-01-1975, revalidatiecentrum te Bergen
3 – 30-01-1975, Mieuwijdt
4 – 15-04-1975, voor eendagsbestuur Vrouwengilde, De Rijp
5 – 19-04-1975, Wapen van Heemskerk, te Alkmaar
6 – 26-04-1975, Wapen van Heemskerk, te Alkmaar

Regie: Dirk Beets & Riek Knegt

Wim Nieuwenhuizen
Joke van Bruggen
Klaas de Leeuw
Riek
Lous Uitentuis
Ria van Tiel
Dineke Bierman (debuut)
Annie Beets
Piet Beets

 

Gree, vrouw van hardwerkende zakenman in kaas, Jan Risselade, heeft een vreemde opvatting van modern zijn:  veel geld uitgeven, altijd uitgaan etc.

Haar dochter Dean (die eigenlijk gewoon Dien heet) doet niet voor haar onder: ze beschouwt haar a.s. man als melkkoe. Er is nog een dochter, Tine, die studeert en een zoon Job, die bij pa in de zaak is. Tine en Job kijken door de leegheid van ma en zus heen, evenals de inwonende oma, die haar eigen dochter een kakmadam noemt. Het dienst­meisje Oslo (hoe ze aan die vreemde naam komt hoort u in het stuk) laat haar kennis van vreemde talen en andere zaken blijken, tot ergernis van de minder intelligente en ontwikkelde Dean.

Van boekhouder Frederik Alida Roosje (zijn moeder had blijkbaar een vooruitziende blik toen ze hem als tweede naam een meisjesnaam gaf) horen we dat de zaken in de kaashandel niet goed gaan.

Er ontstaat een romance tussen Roosje en Oslo. Kees Fortuin, handelaar in vlas, is de verloofde van Dean. Ook zijn zaken gaan niet goed, faillis­sement dreigt. Niet met Dean, maar met Tine voelt Kees zich op zijn gemak.

Het tweede en derde bedrijf speelt zich een half jaar later af. De zaken zijn zéér slecht gegaan, Tine heeft haar studie moeten opgeven. Gree heeft zich, na aanvankelijke onwil, in de situatie ge­schikt, maar Dean is van huis weggelopen en heeft de verloving met Kees verbroken. Hij is inmiddels met Tine verloofd. Oma, die in het geheim op de beurs en op paardenrennen gokt en zeer goed bij kas zit, helpt zowel Kees als Roosje met finan­ciële investeringen (wel fifty-fifty!). Jan Risse­lade krijgt weer krediet van zijn bank (zit Oma hier ook achter?) en zelfs Gree is bereid in de zaak mee te helpen. Dean komt weer thuis, door toedoen van Oma. Tine gaat met Kees trouwen en Oslo met Roosje. Eind goed, al goed.

https://www.amateurtoneel.be/VTA/Fiche%20F/Feenstra%20R.%20Feenstra%20-%20Omatje.htm

Stv - 1975-04-19 - Affiche Omaatje - 001

De Zeeuwse Gouvernante

Door: J. Hemmink-Kamp

1 – 12-01-1974, Spijkerboor
2 – 07-03-1974, Mieuwijdt

Regie: Dirk Beets & Riek Knegt

M. Wijdenes
N. Luitjes
K. de Leeuw
K. Marrees
Alie van Petten
W. Wijdenes-Bierman
Joke van Bruggen (debuut)
P. Beets
W. Nieuwenhuizen
Cor Leegwater

 

Broer en zus. Mensen van alledag, met hun kleine zorgen die hun bestaan bepalen. Hij heeft een ongeluk gehad en eist nu zijn verzorging. Zus is een en al toewijding. Maar zoals dat dikwijls gaat in het gewone leven: hij is eigenlijk allang beter, maar zo verwend door al die zorg en toewijding, dat hij zijn rol van patient blijft spelen. Hij wordt zelfs een potentaat en eist zijn zuster helemaal voor zich op. Maar die wil ook leven! Ze is verliefd, wil trouwen, maar haar broer blijft haar nodig hebben. Totdat de dokter, die de geheime liefde is van de zuster, het niet langer neemt. Hij haalt iemand in huis, die de broer de baas kan. En dan begint de pret. Maar ook hier weer de pret van gewone mensen van alledag.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/25512/de-zeeuwse-gouvernante/

Stv - 1974-01-12 - artikel 01

Drie neemt vakantie

Door: Johan Blaaser

1 – 03-02-1973, te Spijkerboor
2 – 05-04-1973, Mieuwijdt
3 – 09-04-1973, Wapen van Heemskerk, Alkmaar

Regie: Dirk Beets & Riek Knegt

Klaas de Leeuw
Wim Nieuwenhuizen
Mevr. A. Beets-Bankersen
Mevr. W. Wijdenes-Bierman
Frits Honig
Dick Bierman
Piet Beets
Ria van Tiel-Kos (debuut)
Nieselien Beets (debuut)

 

We zien Driekus terug op een vakantieuitstapje. Hij gaat naar zijn dochter Bella, die dienstbode is ergens op de buiten. Laat hij nu door mevrouw voor een ander aangezien worden en prinsheerlijk in de watten worden gelegd. Tot verschrikkelijke ergernis van meneer! En bij deze ene vergissing blijft het niet! Nee, nog een stuk of wat personen gaan voor andere mensen door en worden dienovereenkomstig behandeld.

https://www.toneelfonds.be/play-script/drie-neemt-vakantie-0

Stv - 1973-02-03 - artikel - 01

De Kerkestraat is een keurige straat

Door: J. Hemmink-Kamp

1 – 12-01-1974, Spijkerboor
2 – 07-03-1974, Mieuwijdt

Ma heeft pa eindelijk zo gek gekregen, dat zij verhuisd zijn naar een keurige straat. Maar als zij nu ook nog een auto wil hebben (“omdat iedereen dat daar heeft”) gaat ze met hem net een streepje te ver. Eigenwijs als vrouwen kunnen zijn probeert zij echter toch haar wil door te drijven. Zij zal het allemaal wel zelf verdienen door twee dames in de kost te nemen. Gelukkig heeft pa dan twee joviale vis-maten, die hun kameraad in zijn zware uurtjes niet in de steek laten.

https://www.toneelfonds.be/play-script/de-kerkestraat-een-keurige-straat-0

Stv - 1972-01-22 - artikel 01

Vrijdag de dertiende

Door: J.W. van der Heijden & H. Bakker

1 – 13-11-1970 – Spijkerboor
2 – 14-11-1970 – Spijkerboor
3 – 15-01-1971, in de Mieuwijdt, De Rijp

 

Regie: Jan de Swart

K. Marrees
Mevr. R. Knegt-Verwer
Mej. E. Knegt
D. Beets
Mevr. A. Beets-Bankersen
Mevr. N. Luitjes-Veldboer
W. Nieuwenhuizen
C. Leegwater
P. Beets
K. De Leeuw
Mej. A. Luitjes

 

Stv - 1970-11-13 - 005

Vrijdag de dertiende

Door: J.W. van der Heijden & H. Bakker

1 – 05-05-1970, te Spijkerboor

 

Regie: Jan de Swart

Klaas de Leeuw
Mevr. A. Beets-Bankersen
P. Beets
D. Bierman (debuut)
Mevr. N. Luitjes-Veldboer
Mej. A. Luitjes
Wim Nieuwenhuizen
Cor Leegwater
W. Wijdenes-Bierman
Mej. E. Knegt
Mevr. A. Brantjes-Knegt
K. Marrees

 

Rare Chinezen

Door: B.J. Duin

Er is iets vreemds aan de hand in een botel Pension dat merkt men al gauw. Er wordt in mekaars kamer Sngebroken; er wordt gechan¬teerd, twee Chinezen doen wel een tikje te chinees achtig; het kamermeisje seint vanaf het balcon iedere morgen met haar stofdoek naar spionnen of… naar haar verloofde men weet het niet: een excentrieke dame heeft een juffrouw van gezelschap in dienst, die ‘s nachts aan insluipingen doet; de kelner maakt de eigenares het hof; een schrijver voert geheimzinnige telefoontjes een vreemdsoortige diplomaat blijkt een pantoffelheld en een spitsboef te zijn. en zijn charmante vrouw blijkt als iedereen in dit spel, ook ‘n rare Chinees te zijn.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/21164/rare-chinezen/

Wilde vaart

Door: T. Dekker

1 – 13-11-1969, tbv Pl. Vr. & Holl. Maatsch. Voor Landbouw.
2 – 10-01-1970, te De Rijp

 

Regie: Jan de Swart

Rolverdeling zelfde als 1968/1969?

 

Het leven is vaak als de wilde vaart. Je licht het anker, koerst naar ‘n bepaald doel, maar nog voordat je dat bereikt hebt, word je her en der geslingerd en gaan er soms jaren voorbij eer je het anker weer in veilige haven uit kunt werpen. Dit verhaal speelt zich af in een havenbuurt, waar personen met mooie en minder mooie praktijken in het cafe”De Dukdalf” van Marinus Kroot hun vertier zoeken.Onder hen bevindt zich een meisje, Coby Beek genaamd, die, hoewel van goede huize, door “de Dure”, een onguur jongmens met veel geld, op het verkeerde pad wordt gebracht. Ook Reny Doorwerth, eveneens een meisje uit een goed milieu dreigt het slachtoffer van “de Dure” te worden. Later blijkt zij van de recherche te zijn. Niek Schoos,een kostganger van de caf?houder, weet hier echter niets van, hij waarschuwt haar dan ook herhaaldelijk het leven van uitgaan en feestvieren te staken. Aan het slot komt Coby Beek echter tot inkeer en trouwt met haar vroegere verloofde,de jonge varensgezel Giel de Boer, terwijl Niek Schoos en Reny Doorwerth elkaar eveneens vinden. Na een vechtpartij draait “de Dure” de gevangenis in.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/25196/wilde-vaart/

Stv - 1970-05-05 - affiche

Wilde vaart

Door: T. Dekker

Het leven is vaak als de wilde vaart. Je licht het anker, koerst naar ‘n bepaald doel, maar nog voordat je dat bereikt hebt, word je her en der geslingerd en gaan er soms jaren voorbij eer je het anker weer in veilige haven uit kunt werpen. Dit verhaal speelt zich af in een havenbuurt, waar personen met mooie en minder mooie praktijken in het cafe”De Dukdalf” van Marinus Kroot hun vertier zoeken.Onder hen bevindt zich een meisje, Coby Beek genaamd, die, hoewel van goede huize, door “de Dure”, een onguur jongmens met veel geld, op het verkeerde pad wordt gebracht. Ook Reny Doorwerth, eveneens een meisje uit een goed milieu dreigt het slachtoffer van “de Dure” te worden. Later blijkt zij van de recherche te zijn. Niek Schoos,een kostganger van de caf?houder, weet hier echter niets van, hij waarschuwt haar dan ook herhaaldelijk het leven van uitgaan en feestvieren te staken. Aan het slot komt Coby Beek echter tot inkeer en trouwt met haar vroegere verloofde,de jonge varensgezel Giel de Boer, terwijl Niek Schoos en Reny Doorwerth elkaar eveneens vinden. Na een vechtpartij draait “de Dure” de gevangenis in.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/25196/wilde-vaart/

1 – 18-01-1969 – Spijkerboor

 

Regie: Jan de Swart

K. Marrees
Mevr. A. Beets-Bankersen
mevr. W. Wijdenes-Bierman
Mej. A. Luitjes
F. Honig (debuut)
N. Luitjes-Veldboer
P. Beets
M. Wijdenes
D. Beets (dubbel)
K. De Leeuw
Mevr. A. Brandtjes-Knegt
P. Verwer

 

Een huis vol herrie

Door: H. Stephens, H. Linton

Jacques Gay en vrouwtje Lieve betrekken een gezellig huisje op de buiten. Zij zijn nog niet zolang getrouwd en daarom komt er ’s zomers nogal wat familie over de vloer. Vooral broer Willy is niet uit het huis weg te slaan. Waarom? Dit kunnen we best aan het kamermeisje Elly vragen.

Het stuk speelt zich af op een dag als zowat heel de familie op bezoek komt: zus Irma, schoonvader inclusief schoonmoeder. Er worden gewoontegetrouw cadeautjes in ontvangst genomen. Maar hoe moet dat nu als er bepaalde personen hun piano kwijt willen? Hierdoor ontstaan er heel wat benarde situaties. Het blijft zelfs geen familiekwestie meer want al gauw zorgen een veearts, een actrice en zelfs een detective nog voor een beetje herrie!

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/15654/een-huis-vol-herrie/

1 – 24-02-1968 – Spijkerboor

Regie: Jan de Swart

P. Beets
W. Wijdenes-Bierman
K. De Leeuw
Brantjes-Knegt
N. Luitjes-Veldboer (debuut)
K. Marrees
Ella Knegt (debuut)
Beets-Bankersen
D. Beets
C. Leegwater

 

Een dag dame

Amerikaans blijspel bewerkt door Constant van Kerckhoven jr.

“Een dag dame” is de vermakelijke 

https://nha.courant.nu/issue/BW/1933-09-29/edition/0/page/1?query=

 

1 – 17-12-1966, te Spijkerboor?

Regie: Jan de Swart

 

Boeven en madeliefjes

Door: G. Batson

De jonge bankbediende David Brewster wordt ervan verdacht een bank te hebben beroofd. Hij is gevlucht naar het landhuis van Miss van Loon, waar hij om een of andere reden de echte daders hoopt te vinden. Tijdens een hevig onweer komt Jean, zijn verloofde binnen. Even later komen nog drie gestrande personen hun toevlucht zoeken in het landhuis: Miss Fluffy Pride, lerares biologie en twee van haar leerlingen. Als iedereen zich in de keuken bevindt om de inwendige mens te versterken wordt het duidelijk dat er nog een geheimzinnige figuur in het huis ronddoolt. Dit blijkt Latham te zijn, een collega van David, die tegenover de politie een voor David bezwarende verklaring heeft afgelegd. Een confrontatie tussen David en Latham kan niet uitblijven. Dan valt plots het licht uit. Even later vindt Fluffy het dode lichaam van Latham. Alles wijst uiteraard in de richting van David maar… zo simpel ligt het niet…

1 – 19-02-1966, Spijkerboor

Regie: Jan de Swart

D. Beets
P. Beets
W. Wijdenes. Bierman
Mej. A. Knegt
Mej. M. Schermer (debuut?)
Mevr. A. Beets-Bankersen
K. Marrees
Mevr. R. Knegt-Verwer

 

Het blondje uit het Kurhotel

Door: R. Feenstra

Een paar fantastische smokkelaars, die de politie danig in het ootje nemen en daardoor de ene rare situatie aan de andere rijgen, met daar tussendoor: een hevig koerend stelletje op huwelijksreis, een dwaze dokter, een verliefde waardin en noem maar op.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/11459/het-blondje-uit-het-kurhotel/

1 – 15-01-1965, voor de opening van ’t Heerenhuis, Spijkerboor

Regie: Jan de Swart

A Van Boven-Staphorst
Dirk Beets
Klaas Marrees
Piet Beets
Maarten Wijdenes
Annie Peek
Mevr. R. Knegt-Verwer
Cor Leegwater
Alie Knegt

 

De Spaanse vlieg

Door: F. Arnold, E. Bach

De drie bedrijven spelen zich af ten huize van Ludwig Klinke, mosterdfabrikant. Zijn echtgenote, Emma, een vrouw met strenge zedelijke principes domineert haar huisgezin naar haar normen. Haar man, Ludwig, is dan ook de ware pantoffelheld die steeds bij allerhande moeilijkheden de kastanjes uit het vuur moet halen. Hij wordt echter geconfronteerd met een “zeer lastig zaakje” dat nog voortspruit uit de jaren voor zijn huwelijk. Hij doet alle moeite dit voor zijn vrouw verborgen te houden. Alles dreigt telkens uit de hand te lopen en de meest gekke misverstanden stapelen zich op. Telkens wanneer hij denkt een oplossing gevonden te hebben duiken er andere moeilijkheden op….

https://www.toneelfonds.be/play-script/de-spaanse-vlieg-0

1 – 30-11-1963, te West-Graftdijk
2 – 12-01-1964, Herenlogement Purmerend tbv landbouwschool

Regie: Jan de Swart

Mevr. R. Knegt-Verwer
D. Beets
Klaas Marrees
Maarten Wijdenes
Piet Beets
Mevr. A. Beets-Bankersen
C. Leegwater (debuut)
Mej. A. Peek
Mevr. Wijdenes-Bierman
Klaas de Leeuw
Regisseur de Swart
N. Verwer

 

Zeg het niet tegen Mathilde

Door: H. de Rijk

1 – 16-03-1963, te West-Graftdijk

Regie: Jan de Swart

Dirk Beets
K. Marrees
Mevr. Knegt-Verwer
Beets-Bankersen
M. Wijdenes
K. de Leeuw
Mevr. Wijdenes-Bierman
Peek
Nellie Verwer (debuut)
P. Beets

 

Stv - 1963-03-16 - artikel 01

Lawine

Door: M. Dupuis

1 – 24-11-1962, voor de Holl. Maatsch. Van Landbouw.

Regie: geen regisseur

A. Beets-Bankersen
D. Beets
P. Beets
K. Marrees
W. Wijdenes-Bierman
Mevr. Knegt-Verwer
Annie Peek
M. Wijdenes

 

De Fuik

Door: H. Bakker, Ed. Terlingen

1 – 08-04-1962, Vislust, West-Graftdijk

Regie: 

K. Marrees
P. Beets
Mevr R. Knegt-Verwer
D. Beets
W. Wijdenes-Bierman
Beets-Bankersen
M. Wijdenes
Annie Peek

 

Betje regeert

Door: H. Bakker

1 – 25-11-1961, Transvaalbuurt te Wormerveer
2 – 25-12-1961, te West-Graftdijk, tbv Graftdijker Sportver.

Regie: J. Moorman

R. Knegt-Verwer
Mevr. Wijdenes-Bierman (debuut)
P. Beets
D. Beets
Van Boven-Staphorst (debuut)
K. Marrees
Annie Peek (debuut)
M. Wijdenes
K. De Leeuw

 

Het stuk behandelt de geschiedenis van het rijke fabrikantengezin Van Gelder, dat in de problemen komt, maar uit de nood gered wordt door Betje, een oude gedienstige die bijna een halve eeuw lang voor de Van Gelders gewerkt heeft. Wanneer zij merkt dat haar vroegere baas bezig is de effecten te gelde te maken die zij ooit van zijn vader erfde neemt zij kordaat het heft in handen. Tot groot misnoegen van de familie, totdat men inziet dat Betje het beste voorheeft.

Stv - 1961-12-25 - artikel 01

De ruwe bolster

Door: B. van der Veen

1 – 19-02-1961, te zaal Schoon in West-Graftdijk
2 – 25-02-1961, te zaal Nolten in Markenbinnen

Regie: J.W. Neelen

Mevr. Beets-Bankersen
P. Beets
Mevr. Knegt-Verwer
D. Beets
Maarten Wijdenes
Mej. Gre de Leeuw
Mevr. J. Meulenhof (debuut)
Piet van Leijen

 

Stv - 1961-02-19 - artikel 01

Het meisje met het leeuwenjong

Door: H. Nesna

Tietske, de hoofdfiguur in dit stuk, is wel een heel bijzonder meisje. Fijn beschaafd, goed ontwikkeld, zacht van aard, een engel voor haar omgeving. Maar van de andere kant kan Tietske ook hard zijn, heel hard zelfs, want ze heeft een sterk karakter en ze is voor geen mens bang. In haar jeugd heeft ze eens een jonge circusleeuw tegen haar hart gedrukt, vandaar dat ze nog altijd “het meisje met het leeuwenjong” wordt genoemd. Tietske eist alles of… niets. Dit vraagt ze zowel van zichzelf als van anderen. Middelmatigheid kan ze niet uitstaan .Slappe karakters duldt zij niet in haar omgeving. Arend Landman is haar jeugdliefde. En het heeft altijd voor haar vastgestaan: met hem zal ik trouwen of ik trouw nooit. Arend is ook dol verliefd op haar. Maar toen Tietske naar de grote stad ging om er te studeren, scheen Arend zijn houvast kwijt te zijn. Zonder de sterke Tietske naast zich, was hij een slappeling. Hij bezocht cafe’s en ging met meisjes uit. Tietske uit in een brief aan hem haar verdriet hierover en laat hem doorschemeren dat als hij niet verandert, zij nooit met hem trouwen zal! Arend begrijpt dat zij dit meent. Maar zijn gedrag veranderen kan hij niet. Daarvoor moet hij eerst weer Tietske naast zich hebben. En Arend zint op een middel om Tietske voorgoed in zijn macht te krijgen, zodat zij hem nooit meer weigeren kan! Marinus Borkel, de vader van Tietske, is een boer uit een stuk, maar toch heeft hij een zwak, het zwak van de meeste boeren: landhonger. Meer land om te kunnen bewerken en om ermee te kunnen pochen. Maar het ontbreekt hem aan de nodige contanten. En hier ziet Arend Landman zijn kans schoon. Hij verschaft Marinus de nodige gelden, waarmee hij Tietske hoopt in zijn macht te krijgen. Maar als Tietske afgestudeerd vanuit de grote stad terugkeert en Arend haar ten huwelijk vraagt, dan wijst ze hem af, ondanks haar grote liefde voor hem. Alles of niets! Tietske wil geen slappeling. En als Arend de dommigheid begaat om de schuld van haar vader aan hem uit te spelen, dan ontbrandt de strijd pas goed. Arend heeft zich wel heel erg vergist, als hij denkt een meisje als Tietske te kunnen kopen. Want Tietske is een meisje, dat als zij vecht dan ook voor niets terugschrikt. Rondom deze botsing zijn vele andere conflicten geweven. Zoals het conflict tussen de moeder van Arend en de vader van Tietske; tussen de prachtige figuur van dokter Stark en het weelderige verwende meisje Mary van Lanschoten; en het vermakelijke conflict tussen de openhartige Maaike en Dries, de postbode. En niet te vergeten de figuur van de Grootvader, die een creatie van zichzelf is.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/18522/het-meisje-met-het-leeuwenjong/

1 – 07-02-1960, locatie onbekend

Regie: J.W. Neelen

Mevr. Beets-Bankersen
K. Marrees
D. Beets
P. Beets
Mevr. Knegt-Verwer
Kos
M. Wijdenes (debut)
Mej. Marga Nielen
P. Van Leijen
Mevr. Fenna Landman (debuut)

Wij komen niet uit met ons pensioen

Door: F. Wempner

Twee oudjes komen niet rond en verhuren dezelfde kamer, de man aan een jonge dame, de vrouw aan een jonge heer. Hoe ze zich met beide huurders uit de slag trekken, hoe die twee jonge mensen precies om een ongewenst huwelijk van hun respectievelijk moeder en vader hun huis ontvluchten en precies in de verhuurde kamer, over alle hindernissen heen, in elkaars armen terechtkomen, verzoend natuurlijk met het getrouwde ouderpaar, verneemt u verder. De bijkomende burenruzietjes zijn erg leuk en kleuren beslist het milieu.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/25157/wij-komen-niet-uit-met-ons-pensioen/

1 – 15-02-1959, Café Schoon, West-Graftdijk
2 – 21-02-1959, De Jonge Prins te Wormerveer

Regie: J.W. Neelen

D. Beets
Mevr. Knegt-Verwer
P. Beets
Regisseur Neelen
Gonnie Peek
Gre de Leeuw
P. van Leijen
Marga Nielen

Geest van de Olmenhoeve

Door: J. Tromp

1 – 18-11–1958, voor Plattel.vr. & Holl. landb. Maatsch.

Regie: J.W. Neelen

Onbekend, wellicht zelfde als 1955/1956?

Het meisje met de rode strik

Door: K. Beswino

Het is de historie van de familie Giesbers, waarvan de drie dochters tamelijk verschiilend van karakter zijn. Suus is een levenslustig meisje,dat door haar opgewekte aard van een blijmoedige natuur getuigt; Fiet werd door haar huwelijk met een echtgenoot. die geneigd is boven zijn stand te leven en daardoor financieel in moeilijkheden geraakt, en Marjan tenslotte wordt door haar verleden dat de auteur overigens tamelijk in het duister heeft gelaten door een deel van het gezin als het zwarte schaap beschouwd. Het eigenlijke conflict ontstaat wanneer Rinus Doevedans on haar zijn eerste jeugdliefde herkent, die als het meisje met de rode strik in zijn herinnering is blijven voortleven. Door diverse omstandigheden werdt de schijn verwekt alsof zij met opzet tot elkaar bijeen zijn gebracht, om Marjan aldus een laatste kans te geven op een gelukkig huwelijk. De alleen op eigen baat beluste zwager is aan deze verdenking niet vreemd. Doch ook hier blijkt de liefde weer sterk genoeg om alle misverstanden en obstakels het hoofd te bieden, zodat het publiek de oplossing met voldoening aanvaardt.

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/18533/het-meisje-met-de-rode-strik/

1 – 16-02-1958, locatie onbekend
2 – 26-04-1958, te De Rijp

Regie: J.W. Neelen

D. Beets
R. Knegt-Verwer
J.W. Neelen
Mej. W. Vd Meer
Mej. G. de Leeuw
Mej. G. Nielen
Heer P. van Leiijen
P. Beets
K. De Leeuw
Mevr. A. Beets-Bankersen

Openluchtspel

Geschreven door mevr. Peek-Ruiter

1 – 24-08-1958

Regie: J.W. Neelen

Beets-Bankersen
K. Marrees
Mevr. Knegt
Kos
Piet van Leijen
P. Beets

 

Sproetenkopje

Door:

1 – datum en locatie

Regie:

Geest van de Olmenhoeve

Door:

1 – datum en locatie

Regie:

Een stuurman kwam terug

Door:

1 – datum en locatie

Regie:

Want ik kan niet buiten je

Door:

1 – datum en locatie

Regie:

Verbroken banden

Door: T. Dekker

 Het stuk geeft de geschiedenis van een moeder,die om haar man naar Amerika te kunnen volgen en aan haar artistieke aspiraties te kunnen voldoen haar kind enkele weken na de geboorte afstaat aan haar gehuwde zuster. Deze zorgt, dat het meisje op naam van haar man wordt ingeschreven en voedt het op als een eigen kind. Twintig jaar lang laat de moeder niets van zich horen. Haar man sterft al spoedig in het vreemde land en zij maakt carriere bij de film en komt in goede doen. Dan krijgt zij heimwee naar haar dochter en vliegt naar Europa, waar haar komst weinig vreugde wekt. Want de trambestuurder en zijn vrouw hebben het meisje in de waan gelaten de eigen vader en moeder te zijn. Het kind is gelukkig met haar oudere, haar broer en haar matroos Lex en de ouders zijn nu bang dat de eigen¬lijke moeder het kind komt opeisen. Deze belooft dit niet te doen, maar ontdokt dat Lex de zoon van de broer van haar man en dus een volle neef van haar dochter. En om zij een eventueel huwelijk te verhinderen onthult zij de werkelijke situatie, daarmee de tot nu toe gelukkige familie tot wanhoop brengend. Zij herstelt dit enigs zins door Lex een goede betrekking te bezorgen in Amerika en met hem weer daarheen te vertrekken, echter niet voor zich met haar dochter verzoend te hebben.

1 – datum en locatie

Regie:

1 – datum en locatie

Regie:

Er staat geschreven

Door: J. van der Pol

1 – datum en locatie

Regie:

Muizenissen

Door:

1 – datum en locatie

Regie:

Onder een dak

Door: J. Fabricius

‘Liever brengt een vader zijn kinderen groot, dan dat zijn kinderen hun vader tijdens zijn oude dag verzorgen’

Zoon Johan Fabricius beschrijft in 1971 zijn vader als een man met weinig eruditie maar met een grote sociale bewogenheid. ‘Wat mijn vader tot het schrijven van Onder één dak inspireerde was een gemengd nieuwsberichtje over een oude man, die, eenzaam achtergebleven na de dood van zijn vrouw, bij een van zijn kinderen ondergebracht moest worden. Het enthousiasme was niet groot en men vond geen betere oplossing dan de oude baas dan maar onder elkaar te verloten.

Op de begrafenis van zijn vrouw ging een van de zoons met de hoge hoed rond waarin de lootjes lagen: wie hem trok, die had hem.’

http://www.asserjournaal.nl/bericht/27578

1 – datum en locatie

Regie:

De tijd staat niet stil

Door:

1 – datum en locatie

Regie:

Haar andere man

Door: L. Johnson

1 – datum en locatie

Regie:

Betje regeert

Door: H. Bakker

Het stuk behandelt de geschiedenis van het rijke fabrikantengezin Van Gelder, dat in de problemen komt, maar uit de nood gered wordt door Betje, een oude gedienstige die bijna een halve eeuw lang voor de Van Gelders gewerkt heeft. Wanneer zij merkt dat haar vroegere baas bezig is de effecten te gelde te maken die zij ooit van zijn vader erfde neemt zij kordaat het heft in handen. Tot groot misnoegen van de familie, totdat men inziet dat Betje het beste voorheeft.

1 – datum en locatie

Regie:

De schaduw van het verleden

Door: E. Zahn, bewerkt door J. van der Poll

1 – datum en locatie

Regie:

Het lied van de zee

Door: A. van der Lugt

Een jonge veelbelovende stuurman uit een oud vissersgeslacht komt voor een moeilijke keus te staan als hij verliefd wordt op een meisje uit de stad die hem aan de wal wil houden uit angst voor de zee

1 – datum en locatie

Regie:

De fuik

Door: H. Bakker, Ed. Terlingen

1 – datum en locatie

Regie:

Arme rijken

Door:

1 – datum en locatie

Regie:

Boerenstrijd

Door: K. Bergsma

1 – datum en locatie

Regie:

Als stad en land elkaar ontmoeten

Door: J. Zoetmulder

1 – datum en locatie

Regie:

Huis vol herrie

Door: H. Stephens, H. Linton

Jacques Gay en vrouwtje Lieve betrekken een gezellig huisje op de buiten. Zij zijn nog niet zolang getrouwd en daarom komt er ’s zomers nogal wat familie over de vloer. Vooral broer Willy is niet uit het huis weg te slaan. Waarom? Dit kunnen we best aan het kamermeisje Elly vragen.

Het stuk speelt zich af op een dag als zowat heel de familie op bezoek komt: zus Irma, schoonvader inclusief schoonmoeder. Er worden gewoontegetrouw cadeautjes in ontvangst genomen. Maar hoe moet dat nu als er bepaalde personen hun piano kwijt willen? Hierdoor ontstaan er heel wat benarde situaties. Het blijft zelfs geen familiekwestie meer want al gauw zorgen een veearts, een actrice en zelfs een detective nog voor een beetje herrie!

https://www.toneeluitgeverijvink.nl/toneelstukken/15654/een-huis-vol-herrie/

1 – datum en locatie

Regie:

De oom uit amerika

Door: J. Verstappen

Na lang verblijf in de States keert oom terug in zijn familiekring. Hij installeert zich bij zijn broer, diens echtgenote en dochter. Daar komt ook schoonmoeder opdagen, die de ‘rijke’ uit Amerika terug aan de familie wil binden, dit voor zijn geld. Zij trekt een oude vrijster aan, die het ‘Kasteeltje’ bewoont. Tussen oom en de juffrouw klikt het meteen. Ze trouwen. Dan blijkt dat oom niets bezit en de juffrouw het kasteel wordt ontzegd. De bedriegers zijn bedrogen.

https://www.toneelfonds.be/play-script/de-oom-uit-amerika-0

1 – datum en locatie

Regie:

De twee gebroeders

Door:

1 – datum en locatie

Regie:

Oprichting Spijkerboorder Toneel Vereniging

Door: