Historie van de Kogerpolder

Bron:

Afbeeldingen

De Kogerpolder (55 ha) ontstond doordat het gebied buitengedijkt werd buiten de Eilandspolder. De oude naam Heesem is een samenstelling van Hees (=oude Friese naam) en em (=verkorting van heim of heem = woonplaats), dus mogelijk woonde er lang geleden ene Hees. Hoewel de koog werd buitengedijkt hoorde hij bij het rechtsgebied van Graft, in 1561 ging hij over naar Akersloot, waar de Oost- en Westwouder polders al toe behoorden. In de loop der eeuwen moet de koog zijn afgekalfd van 150 ha naar 55 ha. 

Schout en Schepenen van Akersloot gaven bij brieven van 5 maart en 3 mei 1647 machtiging om de koog te bedijken, een molen te bouwen, sluisjes te leggen, tochten en sloten te graven en een polderverband op te richten. Dit was in dezelfde tijd dat de naastgelegen Starnmeer werd bedijkt en drooggemaakt. Uit de kadasterkaart 1811-1832 blijkt dat de molen toen een wipmolen was en geen achtkante molen, hij moet na die tijd zijn vervangen door de achtkante bovenkruier die van foto’s bekend is. 

In 1819 werd het Noord-Hollands Kanaal aangelegd langs de Kogerpolder, en werd deze middels een vlotbrug verbonden met de Schermer. 

Bron: De Kogerpolder of de Heesem, art. door P. Schuurman, Graft in De Drie Meren 5 jan. 1935.

Geplaatst op: 17 mei 2021
Martijn Jongens
Categoriën:

0 reacties