Ringsloot zuid: Tap- of Togtsloot

Tussen het Markerveld en de Karnemelkspolder (West-Knollendam)
Bron: Wikipedia; H.P.Burger - Eigen werk

Afbeeldingen

Het proces over de Tapsloot

In 1685 raakte de Starnmeer in ernstige problemen verwikkeld. Dat was een gevolg van het feit dat het in de periode vóór de droogmaking, namelijk in 1640, tot een samensmelting was gekomen van twee projecten. Aan het waterschap de Schermeer was de verplichting opgelegd, een verbinding te graven tussen de Stierop en de Nauernasche vaart. De Schermer zou eens en voor altijd f 15.000 betalen aan de Starnmeer.

In 1632 echter was tussen De Rijp, dat octrooi aanvroeg voor de droogmaking van de Starnmeer, en het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen een overeenkomst tot stand gekomen. Daarin nam de Starnmeer op zich, de ringvaart aan de westzijde eeuwigdurend te onderhouden. Deze ringvaart kwam en komt uit bij de oliemolen “De Vrede” aan de oude tochtsloot of Tapsloot, halverwege Knollendam en het begin van de Nauernasche vaart. (op de plaats van de molen staat nu de gelijknamige fabriek.) De bestuurders van de Starnmeer waren klaarblijkelijk van mening dat zij niet verplicht waren tot het onderhouden van de korte afstand tussen de oliemolen en de Nauernasche vaart. Zij besloten op 13 mei 1687 een desbetreffend proces voort te zetten. Wellicht gesterkt in hun overtuiging door een lastgeving van het Hoogheemraadschap aan de Schermeer, waarin opdracht werd gegeven de ondiepe plassen weg te werken. De Schermeer echter wentelde de verplichting betreffende de Tapsloot af op de Starnmeer en…werd in het gelijk gesteld door het Hof van Holland. De Starnmeer moest betalen: in 1686 f 36 aan onkosten over het proces en in 1690 vermeldt de rekening onder “verscheidene werken” de betaling van f 553 en 15 stuivers voor de tochtsloot (Tapsloot).

De rekening van 1692 vermeldt een betaling van ƒ 614 en 4 stuivers aan procureur Starvelt wegens het proces, dat dus de Starnmeer alles bijeen f 1200 had gekost.
En dat op een moment waarop de toestand van de financiën nog allerminst rooskleurig was.

Geplaatst op: 17 mei 2021
Martijn Jongens

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *