Mesozoicum

Trias, Jura en Krijt, 250-66 miljoen jaar geleden 

250 tot 145 miljoen jaar geleden was de periode van het Trias en het Jura, waarin de dinosauriërs hun opmars maakten. In deze periode brak het supercontinent Pangea uiteen tot een noordelijk Laurazië en een zuidelijk Gondwana. Gondwana brak vervolgens nog verder op door een rift tussen Zuid Amerika en Afrika enerzijds en Australië, Madagaskar, Antarctica en India anderzijds.

Aan het einde van deze periode ontstond ook ‘s Neerlands enige bekende vulkaan. Deze zogeheten Zuidwalvulkaan bevind zich op ruim 2 kilometer diepte, ten zuidoosten van Vlieland.

Afbeelding 8 – Situatie van de continenten 80 miljoen jaar geleden

Afbeelding 8 – Situatie van de continenten 80 miljoen jaar geleden

Van 145 tot 66 miljoen jaar geleden was het het tijdperk van het Krijt, welke eindigde met het bekende uitsterven van de dinosauriers. Als belangrijkste reden hiervoor werd het inslaan van een asteroïde in de buurt van Mexico genomen, maar de planeet zelf was op dat moment ook erg in beweging. Zo was er bijvoorbeeld grootschalig vulkanisme.

De continenten zijn ook sterk in beweging; Zuid-Amerika en Afrika zijn inmiddels opgebroken en de Noord-Atlantische rift begint te ontstaan. In eerste instantie tussen de oostkust van Noord-Amerika en Groenland.

Bronvermelding

Archeologisch Bureauonderzoek Starnmeerpolder
Onderzoek in verband met de geplande dijkverzwaringen om de Starnmeer, in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Gekende Landschappen (2018-2022)
Geactualiseerde informatiebundel over landschapstypen en gewenste en ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest.

Wikipedia over het Weichselien

Geologie van Nederland
Over het Holoceen

Aardkundige monumenten Noord-Holland
Een overzicht van het Aardkundig Erfgoed in de provincie aan de hand van historische prenten

Provinciale atlas
Collectie prenten en kaarten van de provinciale Atlas Noord-Holland

Zicht op het oer-IJ
Plan van Aanpak, Geopark Oer-IJ in oprichting

Dijken, linten en paden in Zaanstad
Cultuurhistorische Verkenning Historische dijken, linten en paden gemeente Zaanstad

Geplaatst op: 17 mei 2021
Martijn Jongens
Categoriën:

0 reacties