Veenontginningen

Over de veenontginningen in midden Noord-Holland (omstreeks het jaar 1000) en de grote gevolgen die dit had voor het landschap.