Home » Historie van de Hartstreek » Archief » Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland

De Oudheidkundige Vereniging (OHV) ‘Het Schermereiland’ ontleent zijn naam aan de tijd dat de huidige Eilandspolder een (schier)eiland was met de naam ‘ ’t Schermer Eylandt’, met aan de westkant het meer de Schermer, aan de oostkant de Beemster en aan de zuidkant het Starnmeer.

OHV ‘Het Schermereiland’ is opgericht in 1978 en heeft als doel het verrichten en stimuleren van historisch onderzoek en het aanleggen van daarmee in verband staande documentatie m.b.t. de gebieden Graft-De Rijp en Schermer, die per 1 januari 2015 deel uitmaken van de gemeente Alkmaar.

OHV ‘Het Schermereiland’ is gevestigd in het raadhuis in Graft, alwaar (na afspraak) het foto- en documentatiearchief geraadpleegd kan worden.

4x per jaar brengt de vereniging De Kroniek (v/h Een Nieuwe Chronyke) uit. 

Website van Oudheidkundige Vereniging Het schermereiland.

1 oktober 1993 - Het Starnmeerfeest
1 juni 1993 - Het Starnmeerboek
1 juni 1993 - Vrouw Ooms en de Alkmaar Packet
1 februari 1993 - Rijpers in het Markerveld
1 december 1992 - Veldnamen in de polders
1 september 1992 - De vissers van Laen- en Barndehuysen en droogmaking van de Starnmeer
1 juni 1992 - De Vogel Phoenix in de Starnmeer
1 april 1991 - Het kopje van overgrootmoeder
1 juni 1990 - Mistig avontuur op het Starnmeer
1 december 1988 - Voor 5 cent bracht de post je brief naar de Stierop
1 september 1989 - Reyer Klaas Koppen en de Ceres
1 oktober 1987 - Heerenhuis Spijkerboor 200 jaar
1 december 1985 - De Grafters waren er al eerder