Zoekresultaten

Tip 1: zet uw zoekwoord of woorden tussen aanhalingstekens, inclusief spaties voor en/of na het woord.
Voorbeeld: “dijk” geeft ook Starnmeerdijk en Dijkstra als resultaat, terwijl ” dijk ” alleen resultaten met het woord dijk zal opleveren.

Tip 2: op de pagina waar u uiteindelijk terechtkomt, kan het nog altijd flink zoeken zijn naar het gezochte woord. Dit kunt u makkelijker maken door op die pagina op control-F te klikken (cmd-F op IOS). Vervolgens kunt u specifiek op die pagina opnieuw zoeken.

 

Archief
nr_279

nr_279

Originele tekst Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een boven- en middelmolen volgens bestek van Jan Adriaensz. Leechwater van 1637. 1641 Anno - 1637 den 22en Meij Paragraaf 1.1Besteck ofte seertien naer na die heeren...

Lees meer
nr_77

nr_77

Originele tekst INSTRUCTIE VOOR DE MOOLENAARS IN DE STARNMEER. Te ALKMAAR, Gedrukt by JAN COSTER Hz. Anno 1785. Articul 1In den eersten. Zullen alle moolenaars, als de peyl daartoe, by Dykgraaf en Heemraden geslagen onder is en geen verlet van Wind hebbende moeten...

Lees meer
nr_281

nr_281

Originele tekst 281 – Acte van overeenkomst ten overstaan van notaris Bernstede tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en Symon Hulsbos en David van Baarle anderzijds betreffende het salaris voor het maken van de vijzelmolens in de Starnmeer. 1647. Authentiek...

Lees meer
nr_280

nr_280

Originele tekst 280 – Acte van openbare aanbesteding door hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden van vijzel voor de wipmolen met het wiel en binkelaar staande op Butteroord. 1642 1642 - Den 6en January, Vesteck vant maken van een Schroff ofte vijsel Met het wiel ende...

Lees meer
nr_088

nr_088

Oorspronkelijke tekst Verklaring Ondergeteekenden W.Schermerhorn; Dijkgraaf en J.P.Rol; Secretaris, vertegenwoordigd het Bestuur van het waterschap "De Starnmeer en Kamerhop", gezien hebbende de akte van 26/27 December 1935 tusschen Carl Matern ,Kapitein der Genie,...

Lees meer