Zoekresultaten

Tip 1: zet uw zoekwoord of woorden tussen aanhalingstekens, inclusief spaties voor en/of na het woord.
Voorbeeld: “dijk” geeft ook Starnmeerdijk en Dijkstra als resultaat, terwijl ” dijk ” alleen resultaten met het woord dijk zal opleveren.

Tip 2: op de pagina waar u uiteindelijk terechtkomt, kan het nog altijd flink zoeken zijn naar het gezochte woord. Dit kunt u makkelijker maken door op die pagina op control-F te klikken (cmd-F op IOS). Vervolgens kunt u specifiek op die pagina opnieuw zoeken.

 

Archief
nr_279

nr_279

Originele tekst Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een boven- en middelmolen volgens bestek van Jan Adriaensz. Leechwater van 1637. 1641 Anno - 1637 den 22en Meij Paragraaf 1.1Besteck ofte seertien naer na die heeren...

Lees meer
nr_77

nr_77

Originele tekst INSTRUCTIE VOOR DE MOOLENAARS IN DE STARNMEER. Te ALKMAAR, Gedrukt by JAN COSTER Hz. Anno 1785. Articul 1In den eersten. Zullen alle moolenaars, als de peyl daartoe, by Dykgraaf en Heemraden geslagen onder is en geen verlet van Wind hebbende moeten...

Lees meer
Buurman

Buurman

Ik heb vroeger, in de Starnmeer, een buurman gehad die overal verstand van had. En als hij het even niet had, dan had 'ie wel familie die dat had. Zo had op zekere dag in Akersloot een nieuwe dokter zijn entree gemaakt. Die had ook patienten in de Starnmeer. Eén van...

Lees meer
Kadaster 1811-1832

Kadaster 1811-1832

Het Kadaster in Nederland is een overheidsdienst, die gegevens bijhoudt over percelen, opstallen, roerende registergoederen, de er op rustende rechten en rechtenhouders, adressen en andere geografische informatie voor Nederland. Het Kadaster in Nederland is in 1832...

Lees meer
nr_281

nr_281

Originele tekst 281 – Acte van overeenkomst ten overstaan van notaris Bernstede tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en Symon Hulsbos en David van Baarle anderzijds betreffende het salaris voor het maken van de vijzelmolens in de Starnmeer. 1647. Authentiek...

Lees meer
nr_088

nr_088

Oorspronkelijke tekst Verklaring Ondergeteekenden W.Schermerhorn; Dijkgraaf en J.P.Rol; Secretaris, vertegenwoordigd het Bestuur van het waterschap "De Starnmeer en Kamerhop", gezien hebbende de akte van 26/27 December 1935 tusschen Carl Matern ,Kapitein der Genie,...

Lees meer
De laatste molenaars in Kamerhop

De laatste molenaars in Kamerhop

Doordat het Kamerhop werd afgescheiden van het Starnmeer, tijdens de bedijking, diende dit 46 ha grote poldertje van afzonderlijke bemaling te worden voorzien, in 1643. Meer daarover in het hoofdstuk "De molens van Starnmeer en Kamerhop" in Het Starnmeerboek, pag. 75...

Lees meer
De “Vermaning” van Markenbinnen

De “Vermaning” van Markenbinnen

Evert Besse Jz., de beschrijver van de droogmaking van de Starnmeer, heeft niet alleen dié geschiedenis op schrift gezet. Ook de geschiedenis van zijn eigen familie heeft hij tot in de finesses uitgeplozen. In die "genealogie Besse" beschrijft hij hoe diverse...

Lees meer
Kerstprent 1993

Kerstprent 1993

De "overstap" die Markenbinnen per 1 januari dit jaar maakte van de gemeente Uitgeest naar de gemeente Graft-De Rijp, was aanleiding de kerstprent dit jaar te wijden aan dat dorpje. De keus is daarbij gevallen op twee tekeningen die Jan Bulthuis in 1789 maakte van...

Lees meer