Home » Prehistorie
Geologische geschiedenis

Geologische geschiedenis

Het Nederland van 10.000 jaar geleden zou je niet meteen herkennen. Laat staan als je verder terug gaat! Naar de tijd van de dinosauriërs bijvoorbeeld…

Lees meer
Paleozoicum

Paleozoicum

Het Paleozoïcum vond plaats van 550 miljoen jaar tot 252 miljoen jaar geleden en begon met het Cambrium, toen er een explosie van leven was.

Lees meer
Cenozoicum

Cenozoicum

Het cenozoicum begon 66 miljoen jaar geleden en is nog steeds actief. Het omvat de kleinere perioden van het Paleogeen, Neogeen en het Kwartair.

Lees meer
Holoceen

Holoceen

Het Holoceen omvat de afgelopen ruim elfduizend jaar. Geologisch gezien is dat dus bijna niets. Toch vonden er in deze korte periode op wereldschaal dramatische veranderingen plaats.

Lees meer
Veenontginningen

Veenontginningen

Over de veenontginningen in midden Noord-Holland (omstreeks het jaar 1000) en de grote gevolgen die dit had voor het landschap.

Lees meer