Hartstreek

Hart van Noord-Holland

Hartstreek: Unesco Stelling van Amsterdam

Het gehele grondgebied van de Hartstreek is onderdeel van Unesco Stelling van Amsterdam, als schootsgebied om de forten, als inundatiegebied en als ‘NoordHollands Waardevol Landschap’.

Starnmeer kavels en stolpen

Na de droogmaking werd de Starnmeer verdeeld in 64 verkoopbare kavels. Elk hebben deze hun eigen geschiedenis.